Xin chào, chúng tôi là nhóm

Fire Phoenix

Chúng tôi làNhà đào tạo

Giới thiệu

Chúng tôi là tập hợp từ các thành viên có xuất phát khác nhau, có nền tảng khác nhau, ở tại nhiều vùng miền, quốc gia khác nhau, … nhưng chia sẻ chung với nhau những niềm tin & giá trị:

  • Chính trực: tôn trọng các chuẩn mực đạo đức và luật pháp
  • Chuyên nghiệp: có kế hoạch, làm đều đặn, luôn đo lường và đánh giá
  • Trí tuệ: cầu tiến, luôn lắng nghe & học hỏi
  • Tận tâm: tập trung 100% và sẵn sàng chịu trách nhiệm
  • Yêu thương: luôn biết hơn, thấu cảm và kiểm soát cảm xúc 

Những dấu mốc

10+

năm trải nghiệm

5.000+

gia đình được chuyển hoá

20.000+

kết nối

200+

hàng hoá & dịch vụ

Lĩnh vực

Khai vấn tâm thức

Khai vấn và huấn luyện chuyển đổi tâm thức để thấu hiểu bản thân, khơi dòng suối nguồn thịnh vượng

Lãnh đạo & Quản lý cá nhân

Huấn luyện và thực hành các phương pháp lãnh đạo & quản lý cá nhân

Sức khoẻ chủ động

Tư vấn, huấn luyện, và triển khai các giải pháp chủ động bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ, chuyển hoá vóc dáng

Marketing trực tiếp

Tư vấn, xây dựng, và triển khai các chiến dịch marketing phản hồi trực tiếp theo trường phái Dan S. Kennedy

Kỹ năng kinh doanh

Đào tạo, huấn luyện các kỹ năng thiết yếu trong hoạt động marketing, bán hàng, vận hành

Hệ thống kinh doanh tự động

Tư vấn, xây dựng, triển khai và chuyển giao phương pháp & công cụ kinh doanh tự động

Sự kiện

AIP - Đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn